Woda jakiej nie znacie

Nasza Fundacja, realizując swoje cele statutowe podjęła się zadania rozpowszechniania informacji o innowacyjnych, polskich badaniach dotyczących właściwości i wykorzystania wody poddanej działaniu plazmy.
Nie są to badania kliniczne, gdyż nie dotyczą leku, jako takiego, jednak wstępne badania przeprowadzone na kilku uczelniach w Polsce dają bardzo obiecujące wyniki, jeśli chodzi o działanie prozdrowotne w przypadku wielu chorób, w tym nowotworów.
Zasada działania wody i powstałego na jej bazie napoju opiera się na odkryciu, że zastosowanie plazmy, jako nośnika energii, która jest w stanie zmienić makrostrukturę wody daje w efekcie znakomite właściwości tej wody. Odpowiednio dobrane parametry plazmy powodują, że makrostruktura się rozpada, a tlen w niej rozpuszczony zmienia swoją naturę ze stanu tripletowego na stan wzbudzony, zaś otaczające go cząsteczki wody tworzą tzw. klastraty, znacznie mniejsze niż cząsteczki wody w normalnych warunkach, co daje im znacznie większe możliwości penetracji np. błon komórkowych. Klastraty wprowadzają do komórek tlen w stanie wzbudzonym i wywołują tzw. stres oksydacyjny, zupełnie niegroźny dla komórek zdrowych, natomiast w przypadku komórek nowotworowych może powodować ich wypalanie- obecnie, dzięki ludziom dobrej woli od kilku lat trwają badania m.in w tym kierunku, niestety niepoparte grantami państwowymi, czy innymi działaniami wspierającymi polskich władz.
Niemniej jednak z już przeprowadzonych badań, dotyczących w znacznej mierze roślin i zwierząt hodowlanych, ale także komórek ludzkich (idących m.in w kierunku białaczki) wyłania się obraz niezwykle pozytywnych zmian, możliwych dzięki stosowaniu tej wody.
Temat tzw. nano-wody bardzo powoli, ale jednak zaczyna docierać do świadomości społecznej, należy jednak zaznaczyć, że wyniki badań, o których mowa jest w poniższych filmach dotyczą wody i napojów wytwarzanych przy użyciu aparatury firmy Nantes, przy zachowaniu rygorystycznych reżimów technologicznych przez nią opracowanych.
Najważniejsze, że już możemy cieszyć się z dobrodziejstw tych odkryć, gdyż firma Nantes rozpoczęła produkcję zarówno urządzeń do produkcji wody dla rolników i hodowców, jak i napojów 5-cio litrowych na bazie tej wody dla potrzebujących.
Przez najbliższy rok, zgodnie z obietnicą prezesa dla sympatyków naszej fundacji przewidziana jest promocja: 50% obniżka ceny, aby współpracujące z nami osoby, firmy i organizacje pozarządowe mogły skutecznie wspomagać swoich członków i sympatyków.
Z dotychczasowej praktyki wynika, że optymalna dawka wody/napoju to 1 szklanka dziennie, zatem 5 litrowe opakowanie stanowić może prawie miesięczną kurację.
Zainteresowanych tematem zapraszam do kontaktu z naszą fundacją.
Więcej informacji o badaniach i działaniu wody z aktywnym tlenem singletowym znajdziecie Państwo na filmach:

https://www.youtube.com/watch?v=haDUVFJICRA  Plazma-woda-zdrowie cz1,

https://www.youtube.com/watch?v=v5_BP-8t7sM  Plazma-woda-zdrowie cz2,
rozmowa z profesorem Tomasikiem, na stronie głównej fundacji.

oraz materiał z 2014, Nanowoda- wiedza Tesli:
https://www.youtube.com/watch?v=VbKtIPpGy2k

Życzymy zdrowia!